Novice


Arhiv: Zelena luč za vajeništvo na vladi

Vlada je sprejela predlog Zakona o vajeništvu. Vajeništvo bomo začeli poskusno uvajati že v šolskem letu 2017/2018. Za prvo leto se načrtuje vključevanje vajencev v štiri programe srednjega poklicnega izobraževanja in sicer: oblikovalec kovin-orodjar, mizar, kamnosek in gastronom hotelir. V okviru pilotnega projekta, bo MIZŠ s pomočjo sredstev evropskega socialnega sklada do sredine leta 2022 delodajalcem, ki bodo razpisali vajeniška mesta, sofinanciralo nagrade vajenca in strošek mentorja v podjetju predvidoma v višini 2000 €. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa bo delodajalcem sofinanciralo nadomestilo stroškov prevoza in prehrane za vajenca. V okviru poskusa pričakujemo vključitev cca 30 vajencev v šolskem letu, kar pomeni, da bi v šolskem letu 2017/2918 bil pozitiven učinek za gospodarstvo cca 60.000,00 €.  Več...

Fotogalerija