Novice


Končno GZS v zakonu o podpori podjetništvu

Državni zbor je potrdil novelo Zakona o podpornem okolju za podjetništvo.

Sprejet zakon o vajeništvu

Državni zbor je potrdil Zakon o vajeništvu.

Za pametno digitalizacijo malega gospodarstva

Strateška skupina Podjetniška Slovenija je pripravila dvanajst ključnih predlogov za digitalizacijo MSP.

Arhiv: Mala DigitAgenda že v sklepni fazi

V naslednjih dneh bo pripravljena Mala DigitAgenda za pametno digitalizacijo mikro, malih, srednjih podjetij in podjetnikov. Člani strateške skupine Podjetniška Slovenija ter zbornic in združenj pri GZS so izbrali 12 predlogov, in sicer na treh področjih: lažje in preglednejše poslovanje MSP, hitrejši razvoj MSP in poslovna, to je gospodarska podpora MSP. Podrobneje o predlaganih ukrepih v naslednjem Zakonodajnem kompasu.

O pametni digitalizaciji MSP 16. maja

Letošnji Vrh malega gospodarstva bo 16. maja na Gospodarskem razstavišču.

Uresničeni predlogi iz agend GZS

Vlada je objavila deveto poročilo o uresničevanju predlogov gospodarstva za izboljšanje poslovnega okolja in dvig konkurenčnosti.

Arhiv: Test učinkov na gospodarstvo razširjen

Arhiv: Zelena luč za vajeništvo na vladi

Vajeništvo bomo začeli poskusno uvajati že v šolskem letu 2017/2018. Za prvo leto se načrtuje vključevanje vajencev v štiri programe srednjega poklicnega izobraževanja in sicer: oblikovalec kovin-orodjar, mizar, kamnosek in gastronom hotelir.

Prvi odzivi ministrstev na DigitAgendo

Na priporočila iz DigitAgende, digitalne agende za gospodarstvo, so se že odzvala prva ministrstva.

20 novih podjetij v regiji SAŠA

Mestna občina Velenje je v letu 2016 na pobudo SŠGZ nadaljevala z aktivno podporo podjetništvu.