Novice


Test učinkov na gospodarstvo razširjen

Zelena luč za vajeništvo na vladi

Vajeništvo bomo začeli poskusno uvajati že v šolskem letu 2017/2018. Za prvo leto se načrtuje vključevanje vajencev v štiri programe srednjega poklicnega izobraževanja in sicer: oblikovalec kovin-orodjar, mizar, kamnosek in gastronom hotelir.

Prvi odzivi ministrstev na DigitAgendo

Na priporočila iz DigitAgende, digitalne agende za gospodarstvo, so se že odzvala prva ministrstva.

20 novih podjetij v regiji SAŠA

Mestna občina Velenje je v letu 2016 na pobudo SŠGZ nadaljevala z aktivno podporo podjetništvu.

Omiljena škoda pri dimnikarskem zakonu

Zbornica komunalnega gospodarstva (ZKG) je uspela uveljaviti spremembe dimnikarskega zakona, ki so omilili morebitno škodo.

Vplivanje pri pripravi pogrebnega zakona

Zakon o pogrebnih in pokopaliških storitvah je v svojem prvem osnutku predvideval popolno liberalizacijo pogrebnih in pokopaliških storitev, kar bi po mnenju ZKG finančno negativno vplivalo na svojce umrlih ter ohranjanje pokopališke kulturne dediščine.

Vzpostavljena digitalna.si

Posodobitev šolskih programov, velika nacionalna digitalna koalicija ter razvojna podpora države so prednostna splošna priporočila za hitrejšo in uspešnejšo digitalizacijo gospodarstva.

Osem milijonov manj za poklicno zavarovanje

Ministrica Anja Kopač Mrak je odobrila nov pokojninski načrt poklicnega zavarovanja, ki stopi v veljavo 1.1.2017.

Veleposlaništvo v Teheranu prinaša 20 mio € učinkov

Slovenija je odprla veleposlaništvo v Iranu, kar je bila že nekaj let zahteva GZS.

Test MSP je uveden, a zelo omejeno.

Uveden je bil preizkus učinkov novih predpisov na gospodarstvo, vendar je njegova uporaba zelo omejena.