Uresničeni predlogi iz agend GZS

Vlada je objavila deveto poročilo o uresničevanju predlogov gospodarstva za izboljšanje poslovnega okolja in dvig konkurenčnosti. Po njenih podatkih je iz Agende 46+ uresničila 33, delno uresničila pa 11 ukrepov. Iz Agende malega gospodarstva v vladi beležijo 16 uresničenih in 6 delno uresničenih predlogov. Deset v celoti, 18 pa delno naj bi doslej uresničili predlogov iz Manifesta industrijske politike. Inventuro uresničevanja ukrepov iz Manifesta industrijske politike bo GZS pripravila jeseni na Vrhu slovenskega gospodarstva. Ocene GZS so običajno strožje in bolj realne.UliceFinančna ulicaStoritvena ulica
Srebrni pokrovitelj

Bronasti pokroviteljiMali pokrovitelj
Partnerji