Posnetek dogodka

Podjetje Murexin iz Puconcev je na javni dobrodelni dražbi bele majice Tadeja Pogačarja s Tour de France ponudilo največ, 6.000 €. S tem je Pogačarjeva bela majica v njihovi lasti. Čestitamo. Prav tako čestitamo kolesarskemu društvu Rog, ki bo prejelo ta sredstva in jih namenilo mladinskemu pogonu kolesarjev za njihov nadaljnji trening in razvoj.

Partner dogodka


Dogodek je sofinanciran s strani Slovenskega podjetniškega sklada in programa »Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023«, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.Oglaševalec dogodka