Agenda MG


Spoštovani.

Malo gospodarstvo je skupaj s samostojnimi podjetniki izjemno pomemben in hkrati dinamičen del slovenskega gospodarstva. V slovenskih mikro in malih podjetjih (MP) je zaposlenih 43 odstotkov vseh delavcev v slovenskih podjetjih. Ustvarijo več kot tretjino dodane vrednosti.

Obenem slovensko malo gospodarstvo ne dosega moči malega gospodarstva v razvitih gospodarstvih, s katerimi se želimo primerjati in tekmovati. Raziskava o podjetništvu GEM zajema skrb zbujajoče podatke, da smo Slovenci po zaznavanju podjetniških priložnosti v mednarodni primerjavi pri repu lestvice. Še nižje smo, ko gre za podjetniške namere. Kazalec podjetniških namer na Hrvaškem in celo v Bosni in Hercegovini je denimo kar dvakrat višji kot v Sloveniji. Pri nas žal tudi družbeni status podjetnika postavljamo zelo nizko. V evropskem merilu so za nami le Slovaška, Češka in Madžarska.

Ob upoštevanju pomena malega gospodarstva, ki je v kriznih razmerah še posebej ranljivo, postaja očitno, da je stanje dramatično.

V EU kar 85 odstotkov novih delovnih mest odpirajo mala in srednja podjetja. Kljub temu so že pripravili akcijski načrt Podjetništvo 2020, s katerim želijo še okrepiti podjetniškega duha in podjetniško kulturo, ne le spreminjati poslovno okolje.

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je letos oblikovala nabor prednostnih ukrepov za izboljšanje razmer, v katerih poslujejo podjetniki, mikro in mala podjetja. Gre za ukrepe, ki jih je po našem mnenju večinoma možno uresničiti kratkoročno ali jih vsaj v zelo kratkem roku začeti uresničevati. Obravnavali smo jih tudi na 2. Vrhu malega gospodarstva 19.6.2013.

Oblikovali smo najširši nabor predlagateljev doslej, od strokovnih služb in panožnih združenj/zbornic GZS, prek naših članov (v GZS je kar 92 odstotkov članov iz vrst malih in mikro podjetij), pa do širšega nabora podjetnikov, obrtnikov in malih podjetij, tudi nečlanov GZS. Zato poimenovanje predlogov ukrepov za malo gospodarstvo z imenom Agenda MG izžareva široko koalicijo predlagateljev. Njeno poslanstvo je nadzbornično.

Vladi RS predlagamo, da v sodelovanju z GZS začne uresničevati predlaganih 30 prednostnih ukrepov takoj, večino pa izpelje do konca letošnjega leta. Vladi RS priporočamo, da tudi dodatne predloge ukrepov resno preuči in jih začne čim prej uresničevati - bistveno hitreje in odločneje kot je to naredila z večino naših predlogov z lanskega 1. Vrha malega gospodarstva.

 

 Celotno besedilo Agende MG je objavljeno v pripetem *.pdf dokumentu.


Pripeti dokumenti