5. VRH MALEGA GOSPODARSTVA

 

Marjan Batagelj na Vrhu malega gospodarstva: Država naj omogoči večjo fleksibilnost in naj predvsem ne postane ujetnik sindikatov 

 

Ljubljana, 15. junija 2016 – Ukinitev nepotrebnih ustanov in odprava nelojalne konkurence, odločna davčna reforma, ne zgolj prestrukturiranje ter izobraževanje po meri prihodnjih potreb gospodarstva so prioritetni ukrepi za izboljšanje poslovnega okolja za mikro, mala in srednje velika podjetja. To je izpostavilo prek 200 gospodarstvenikov na današnjem 5. Vrhu malega gospodarstva v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).


Nova generacija podjetnikov zahteva resno davčno reformo, ne prelivanja iz enega v drugi žep v breme podjetij. Zahteva zakonske spremembe po britanskem modelu, kjer ni novega predpisa, če dodatno obremenjuje podjetja. Zahteva digitalizacijo javne uprave po estonskem modelu. Soglaša z odpravo uravnilovke v javnem sektorju, toda ne tako, da bi zviševali maso plač. Hkrati od javnega šolstva zahteva programe in kadre, ki so za gospodarstvo nujni. Na GZS jih podpiramo, pravi predsednik GZS Marjan Mačkošek in dodaja: »V zadnjih letih je bilo v Sloveniji preveč besed in premalo dejanj. Čas je za dejanja. Ponujamo roko Vladi RS, da skupaj pripravimo ukrepe, ki bodo prinesli več delovnih mest v Sloveniji


Predsednik vlade RS, dr. Miro Cerar je dejal, da ni dovolj, da vlada podpira posamezen segment, gospodarstvo, socialo ... Vse mora povezati v smiselno, delujočo celoto. Zahtevam, zlasti najmodernejšim, bodo prisluhnili, vendar je opozoril, da naj se ne pozabi na celoto. Da se ne bi zaleteli in na eni strani gradili, na drugi pa zrušili, kar smo zgradili. Predvidena davčna reforma bo prinesla prvi korak.

3 prioritetni ukrepi iz Agende za malo gospodarstvo:

·         Boljše javne storitve: Ukinitev nepotrebnih ustanov in odpravo nelojalne konkurence (41% udeležencev)

·         Boljše poslovno okolje: Odločna davčna reforma, ne zgolj prestrukturiranje ( 71% udeležencev)

·         Izboljšanje izobraževanja: Izobraževanje po meri prihodnjih potreb gospodarstva (47 udeležencev)

 

Tomaž Jug iz Editorja je predstavil ukrepe za boljše javne storitve za malo gospodarstvo iz Agende malega gospodarstva. Poudaril je, da podjetniki od vlade pričakujejo, da organizira učinkovito javno upravo. Prisluhne naj predlogom nove generacije podjetnikov, ker le skupaj lahko začrtamo novo smer razvoja Slovenije. Janko Kodila iz podjetja Kodila je v razpravi podprl strateške verige malega gospodarstva v turizmu.

 

Matej Leskovar iz podjetja Imagine je predstavil ukrepe za boljše poslovno okolje za malo gospodarstvo. Izpostavil je nujnost razbremenitve plač in možnost nagrajevanja uspešnosti. Višje neto plače pomenijo večjo potrošnjo, večjo motiviranost zaposlenih in večjo produktivnost. Po besedah Marjana Batagelja iz Postojnske jame podjetniki potrebujejo  konkurenčno poslovno okolje. Država naj jim ne dviguje davkov, zlasti ne davka od dohodka pravnih oseb. Država naj omogoči večjo fleksibilnost in naj predvsem ne postane ujetnik sindikatov.

 

Miran Rauter, Hermi, je spregovoril o ukrepih za boljše izobraževanje. Ta predstavljajo korak naprej k večji konkurenčnosti in boljšim poslovnim rezultatom. Andreja Kert, Ekonius, je predlagala, da se preveri, ali obstaja možnost uvedbe strokovnega drugostopenjskega študija. Rabimo namreč doktorje, a tudi tiste, ki znajo tudi konkretno delati. Brane Lotrič, B&B, je dejal, da mora pravica do izobraževanja dati možnost tudi pravici do dela.

Na dogodku so bile predstavljene zgledne prakse iz Evropske unije. Tako po mnenju Joanne Lawson iz vladnega urada za boljšo zakonodajo Združenega kraljestva obstaja veliko načinov, s katerimi je mogoče poenostaviti poslovanje za MSP.  Odposlanec za mala in srednja podjetja v španski vladi Victor Audera pravi, da je uspešna sprememba lastništva podjetij odvisna od starosti in velikosti podjetja, števila lastnikov in dejavnosti. Špansko Ministrstvo za gospodarstvo se je povezalo z združenjem MSP in ustvarilo platformo za prodajo/nakup podjetja.

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, je v odzivu dejal, da je še kako pomembno, da vlada ustvarja pogoje, ki bodo za konkurenčnost naših podjetij dobri. Na področju ukrepov davčnega prestrukturiranja je omenil tudi razmislek o uvedbi delne razvojne kapice ter dodal, da je v prihodnje treba narediti korak naprej od davčnega prestrukturiranja k bolj konkretnim rešitvam. Odločanje glede davčne reforme na vladi še ni končano, je še poudaril.

 

Direktor za zakonodajo pri Eurochambresu Ben Butters je današnjo razpravo komentiral z besedami, da imajo MSP na ravni EU podobne težave, zato je vesel današnjih predlogov Podjetniške Slovenije.

Generalni direktor GZS Samo Hribar Milič je sklenil današnji dogodek z mislijo Nelsona Mandele, da se na začetku zdi vse nemogoče, dokler nekaj naredimo. Če hočemo uspeti, moramo najprej verjeti, da zmoremo. Vendar je to premalo. Zato je citiral še Stevea Jobsa, da raje tvegajmo, pa čeprav vemo, da so spremembe lahko tudi v zgrešeni smeri. Torej »just do it«. To velja tudi za Slovenijo.

Agenda malega gospodarstva >>>

 

Prezentacije:

UK SME Presentation JL
Sheetdeck outline best practices The Netherlands
DEF Business transfers Junio 2016 - Spain
Digitalisation and SMEs