Primeri dobrih praks s področja politik MSP v članicah EU

 

A. Združeno kraljestvo

 

ga. Joanne Lawson
Vladni urad za boljšo zakonodajo Združenega kraljestva
Namestnica vodje (pomočnik direktorja), Evropa in mednarodna ekipa

Boljša pravna ureditev
"Lahko plešete sambo? (SAMBA = The UK’s Small and Micro-Business Assessment – ocean malih in mikropodjetij v Združenem kraljestvu)”

Kratek opis:
Vlada Združenega kraljestva se zaveda nesorazmernega bremena, ki ga zakonodaja nalaga  najmanjšim podjetjem. Pri oblikovanju politik, morajo uradniki v Združenem kraljestvu  opraviti oceno malih in mikro podjetij z namenom ugotovitve, kako te obremenitve minimizirati. Obstajajo različni ukrepi, ki jih je mogoče sprejeti za ublažitev posledic predpisov na mala in srednja podjetja, ob tem da še vedno dosežejo prvotni cilj politike. Predstavitev bo prikazala različne vrste blažitev, ki jih je mogoče izkoristiti in ​​predstavila konkretne primere iz Združenega kraljestva.

Najboljša praksa iz Združenega kraljestva je, da morajo vse večje zakonodajne predloge spremljati trdni dokazi, da so bili upoštevati vsi možni ukrepi za zmanjšanje kakršnegakoli nesorazmernega vpliva na mala in mikro podjetja, še preden jih sprejmejo ministri.

 

B. Švedska

 

ga. Lena Carlsson
Švedska agencija za gospodarsko in regionalno rast
Glavni uradnik za digitalizacijo

Digitalizacija
»Digitalna zrelost v švedskih MSP«

Kratek opis:
Digitalizacija je eden od posamičnih najpomembnejših dejavnikov, ki bodo v naslednjem desetletju vplivali na poslovanje in družbo. Medtem ko je Švedska v smislu digitalizacije poslovanja uspešna, mala in srednja podjetja zaostajajo. Predstavitev bo opredelila, zakaj je digitalizacija MSP ključna prednostna naloga, in bo izpostaviti nekaj političnih pobud, ki so v teku z namenom izboljšanja digitalne zrelosti in pripravljenosti MSP.

C. Španija

 

g. Victor Audera
Odposlanec MSP

Prenos podjetij
"Vsak konec je nov začetek" (sprememba generacije)

Kratek opis:
EU si ne more privoščiti izgubiti enega samega delujočega podjetja - zaradi izgube delovnih mest in kapitala, ki jih zaustavitev poslovanja prinese s seboj. 
Španska vlada se zaveda pomena prenosa podjetja, daj je v državi število mikro podjetij in družinskih podjetij nad povprečjem EU.
Predstavitev bo opisala španski Program prenosa podjetij, ki je usmerjen v spodbujanje kontinuitete ekonomsko uspešnih podjetij, ob podpori pri generacijski spremembi lastništva podjetja. Program je zasnovan v sodelovanju z javnimi in zasebnimi agenti, da ponuja informacije in posredniške storitve vsem, ki sodelujejo pri prenosu podjetja (poslovanja).