12 ukrepov za izboljšanje poslovnega okolja za malo gospodarstvo - Objavljena Agenda malega gospodarstva 

Letošnjo Agendo malega gospodarstva so oblikovali člani strateške skupine Podjetniška Slovenija pri GZS. Predlogi ključnih ukrepov za izboljšanje poslovnega okolja za malo gospodarstvo so razporejeni v poglavja:

·         boljše javne storitve za malo gospodarstvo,

·         boljše poslovno okolje za malo gospodarstvo in

·         boljše izobraževanje za malo gospodarstvo.

Na vse troje ima neposredni vpliv Vlada RS. Zato jo tudi na tem mestu pozivamo, da predloge nove generacije slovenskih podjetnikov resno preuči ter sprejme hitre in odločne ukrepe za izboljšanje razmer.Agenda malega gospodarstva >>>
Članek iz junijske številke revije Glas gospodarstva, ki bo izšla v petek >>>Partner dogodka


Dogodek je sofinanciran s strani Slovenskega podjetniškega sklada in programa »Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023«, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.Oglaševalec dogodka